Λειτουργικά συστήματα Η/Υ, mobile, tablet, smartphone, server, υπηρεσίες, απαιτήσεις, δυνατότητες

Εκπαιδευτικός Ιστότοπος σπουδαστών της ειδικότητας Δικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών του Δ.ΙΕΚ Αργους, 2016-2017, Διαθεματική Εργασία , Μήτσουλας Πέτρος / Βόγκλης Γαβρίηλ

Category: laptop

2 Posts