Λειτουργικά συστήματα Η/Υ, mobile, tablet, smartphone, server, υπηρεσίες, απαιτήσεις, δυνατότητες

Εκπαιδευτικός Ιστότοπος σπουδαστών της ειδικότητας Δικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών του Δ.ΙΕΚ Αργους, 2016-2017, Διαθεματική Εργασία , Μήτσουλας Πέτρος / Βόγκλης Γαβρίηλ

Πληροφορίες

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για το Δ.ΙΕΚ Άργους κατά το Σχ. Έτος: 2016-2017 σαν διαθεματική εργασία από τους σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Άργους : Μήτσουλα Πέτρο και Βόγκλη Γαβριήλ .

Advertisements